Forskning i mindfulness meditation

Læs om nogle af de spændende forskningsresultater

Forskning i mindfulness meditation har virkelig gået sin sejrsgang de seneste år set i lyset af den nye hjerneforskning, man kan simpelthen måle meditationens effekt på helt nye måder. Mindfulness er i høj grad en indstilling til livet som er kommet for at blive. Mindfulness har i flere faglige fora været forbundet med mange positive oplevelser, og interessen for at bruge mindfulness konstruktivt har været og er stadig stor.

Professor dr. Jon Kabat-Zinn der er foregangsmanden for den bredde udbredelse af mindfulness, grundlagde i 1979 Center for Mindfulness på Massachuchettes Universitets medicinske fakultet og det er hans faglige syn vi har som udgangspunkt. Der bliver forsket meget i mindfulness meditation og hvordan vi kan implementere teknikker og værdisystemer i forskellige behandlingsformer og også inden for det almindelige levede liv.

Mindfulness har en positiv indflydelse på vores trivsel som mennesker når vi er syge, på vores arbejdspladser og i livet i det hele taget.

Herunder kan du læse mere om noget af den forskning i mindfulness meditation som vi synes er særlig interessant.

Positive forandringer i hjernefunktionen og immunsystemet ved mindfulness

Af Davidson, R., PhD. Kabat-Zinn, J. et al. Jon Kabat-Zinn og Richard Davidson lavede en undersøgelse af raske medarbejdere i et aktivt arbejdsmiljø. De deltog i et MBSR-program (8 ugers program) og fik under forløbet målt deres hjerneaktivitet. Resultaterne viste en markant øgning af aktiviteten i den del af hjernen, som er forbundet med positiv påvirkning, og samtidig faldt deres angstniveau . Det viste sig også at deltagerne i MBSR programmet dannede flere antistoffer i forbindelse med den influenzavaccine som de modtog efter programmets afslutning.

Læs resultaterne om positive forandringer i hjerne og immunsystem gennem mindfulness.

 

Mindfulness har en positiv indvirkning på restitution efter sygdom

Af Kabat-Zinn, J., Wheeler, E. et al.

Jon Kabat-Zinn og hans kollegaer lavede en undersøgelse, som viste, at patienter med psoriasis kan have stor fordel af mindfulness og meditation. Psoriasispatienterne, som var i behandling, hørte under behandlingen et bånd med guidede instruktioner til meditation, og deres resultater viste i forhold til kontrolgruppen (som ikke hørte et bånd under behandlingen) at de har en signifikant hurtigere helingsproces.

Læs resultaterne om mindfulness positive indvirkning på restitution efter sygdom her

Daglig meditation på bare 5-16 min. har en positiv effekt

Af Moyer, C. A., Donnelly, J. C., et al.

Meditationstræning forandrer hjernen. Nye undersøgelser tyder på, at man i en periode på bare 5 uger med meditationstræning en gang om dagen kan se en forandring i hjernen, som bliver forbundet med positive følelser. Christopher A. Moyer og kollegaer lavede på Wisconsin Universitet en undersøgelse med deltagere, der blev testet i en periode på 5 uger, hvor de dagligt lavede fokuseret opmærksomhedsmeditation (”slap af med øjnene lukkede og fokuser på din vejrtrækning…”) 5-16 minutter om dagen. Resultaterne viser, at det kan være nemmere, at opnå fordelene ved meditation end mange regner med.

Læs resultaterne om hvordan kort daglig meditation har en positiv effekt på din trivsel

MBSR har en positiv effekt på de beslutninger vi tager i hverdagen

Af Shapiro, S., et al.

Shauna Shapiro og hendes kollegaer har undersøgt, om der er en forbindelse mellem mængden af mindfulness meditationstræning og følelser, velbefindende og de beslutninger som vi tager. Resultaterne viser, at meditationen kan forbindes med forbedret mindful opmærksomhed,  tydeligere følelser og et bedre velbefindende hos mange fordi deres proces omkring at tage beslutninger påvirkes positivt.

Læs resultatet fra original artiklen der viser, hvordan mindfulness har en positiv effekt på vores beslutningstagen

Læs et dansk sammendrag af ovenstående forskning om mindfulness positive effekt på vores beslutningstagen

Topforsker: Mindfulness revolutionerer vores hjerner

Af Ledstrup, M

Hjerneforsker og neurovidenskabsmand Richard Davidson, som ifølge Times Magazine er blevet kåret til en af verdens 100 mest indflydelsesrige personer, har i et forskningsprogram arbejdet med 5-årige børn, som har mediteret og dyrket yoga 90 min om dagen. Resultaterne der er blevet målt ved hjernescanninger viser, at de er blevet markant bedre til at koncentrere sig og håndtere deres følelser gennem mindfulness.

Læs resultatet af undersøgelsen om hvordan mindfulness øger koncentrationsevne og evne til at håndtere følelser

Meditation forandrer vores hjerner

Af Foghsgaard, L

Forskere fra Center for Funktionel Integrativ Neurovidenskab ved Aarhus Universitet, med lektor Peter Vestergaard-Poulsen i spidsen, og Vækstcenteret i Nr. Snede, står bag en undersøgelse der viser, at hjernen udvider sig som en muskel ved meditation og at den større tæthed i kontrolcenteret laver en stærkere forbindelse mellem hjerne og krop. Den tæthed er med til at øge hjernens og kroppens indbyrdes evne til at lytte til hinanden.

Læs resultatet af undersøgelsen om hvordan meditation forandrer hjernen og skaber stærkere forbindelse mellem hjerne og krop

Forandringerne kan måles uge for uge

Af Baer, Ruth A

Ruth A. Baer og hendes kollegaer lavede en undersøgelse med 87 voksne mennesker med stress i forskellige grader, for at se på, hvorvidt mindfulness-based stress reduction (MBSR) kunne forandre deres følelse af stress og dermed påvirke deres livskvalitet. Allerede efter anden uge kunne man se forandringer, men efter fjerde uge var der en signifikant ændring i deltagernes stressniveau. Undersøgelsen viste dermed, at mindfulnesstræning forbedrer evnen til at respondere med bevidst nærvær i situationer i hverdagen, hvilket forbedrer den mentale sundhed i bl.a. stressede situationer.

Læs resultatet af undersøgelsen der viser, hvordan mindfulnesstræning kan skabe større mental sundhed under stress

Gratis mindfulness e-bog

Lær om de 7 grundholdninger i mindfulness i vores e-bog "Mindfulness - Dit fundament". Grundholdningerne er fundamentet, når du skal have opbygget en god meditationsvane i din hverdag. De handler om dit syn på dig selv og din omverden. Begynd at lægge mærke til, hvordan de syv grundholdninger er i spil i din hverdag, måske blot en ad gangen.