Mindfulness

Hvad er mindfulness?

Mindfulness er en meditationsretning der træner opmærksomhed, sådan at du bliver mere bevidst om hvad du gør, når du gør det. Mindfulness er mental træning. Du kan træne din opmærksomhed, som du træner en muskel. Det handler om at være bevidst nærværende, at vide hvad af hvad du gør – privat og på dit arbejde. Mindfulness er en måde at forholde sig til hvad der sker i dig selv og hvad der sker i dit liv og i verden i det hele taget.

Når du er mindful tager du ansvar for tanker, følelser og kropslige fornemmelser som du oplever dem lige her og nu – det er ikke nødvendigvis behageligt, men ved at være opmærksom på en ikke-dømmende måde lærer du efterhånden at acceptere dig selv, blive i stand til at acceptere det du ikke kan gøre noget ved og bruge din energi konstruktivt der, hvor du har handlemuligheder i forhold til dig selv og dit arbejdsliv.

Hvad er Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR)?

MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction) er et otte ugers kursus udviklet af professor Jon Kabat-Zinn ved Massachusetts hospital 1979. Mange tusinde mennesker har fulgt MBSR programmet i USA og resten af verden. Metoden er forskningsmæssigt veldokumenteret, hvilket er årsagen til, at Sally Kommunikation har valgt uddannelsen ved Center for Mindfulness i Massachusetts, USA, der har Jon Kabat-Zinn som en af hovedkræfterne. Det forskningsmæssige og den veldokumenterede effekt har været væsentlig for Sally Kommunikation i valget med at arbejde med netop denne metode.

MBSR er et forløb over 8 uger, hvor det helt centrale er daglige øvelser i mindfulness meditation, altså øvelser i at være bevidst nærværende. Med lidt andre ord – at du er opmærksom på dig selv her og nu, fra øjeblik til øjeblik på en ikke-dømmende måde. Det kan lyde abstrakt, men teknikkerne er enkle og i praksis udfordrende. Vi kan alle være bevidst nærværende. Det handler i høj grad om at finde om bag alle vores filtre af tanker og følelser, og gennem vedholdende træning vil du skabe større ro i dit sind og reducere de stress-symptomer du måtte have.

“Et virkelig tankevækkende forløb, hvor fordybelse, nærvær og selvindsigt er i fokus. Jeg er meget overrasket over, hvor meget jeg kan bruge mindfulness i alle facetter af mit liv.”

Liv Trolle, salgsudviklingschef i Berendsen Textil Service – deltager på 8 ugers MBSR forløb

Effekten af mindfulness

Effekten af mindfulness er på mange måder ret fantastisk. Ved at gøre mindfulness til en del af din hverdag får du et liv, hvor du lærer at stoppe op og blive opmærksom på det, som sker lige her og nu. Gennem velafprøvede teknikker opnår du større klarhed og du lærer at blive bedre til at mærke efter, hvordan dit sind og din krop har det.

Mindfulness giver dig et liv med mere ro på og du får skærpet din evne til at fokusere og føle et større nærvær med dig selv og med andre. Mindfulness sætter dig i stand til i højere grad at respondere konstruktivt i forskellige situationer, frem for blot at reagere automatisk.

Personligt udbytte af et mindfulness forløb

  • større klarhed
  • mere roi sindet
  • redskaber til at prioritere og tænke mere klart i pressede situationer
  • bedre søvn
  • viden om hvordan du hurtigt kan skabe ro i dit system
  • større nærvær og bevidsthed omkring dig selv
  • mere positivitet og glæde
  • styrket evne til at reagere med bevidsthed i stedet for at reagere automatisk
  • praktiske øvelser og lydfiler som giver dig tryghed i altid at have relevante redskaber ved hånden

Gratis mindfulness e-bog

Lær om de 7 grundholdninger i mindfulness i vores e-bog "Mindfulness - Dit fundament". Grundholdningerne er fundamentet, når du skal have opbygget en god meditationsvane i din hverdag. De handler om dit syn på dig selv og din omverden. Begynd at lægge mærke til, hvordan de syv grundholdninger er i spil i din hverdag, måske blot en ad gangen.