Jon Kabat Zinn

Jon Kabat-Zinn

Ph.D, professor og forfatter

Jon Kabat-Zinn er forsker, forfatter og underviser i meditation. Det er på baggrund af hans arbejde og grundige forskning, at vi i Sally Kommunikation kan lave et Mindfulness og MBSR program som er forskningsbaseret og skaber konkrete resultater, hos både syge og raske mennesker.

 

Jon Kabat-Zinn er Ph.D, professor, tidligere direktør for og grundlægger af (1979)  The Stress Reduction Clinic og Center for Mindfulness in Medicine, Health Care, and Society på medicinsk fakultet på Massachusetts Universitet. Baggrunden, for at arbejde med Mindfulness og meditation, har været et ønske om at indføre mindfulness som et redskab i sundhedsvæsenet på lige fod med mange andre typer interventioner. En pointe er at mindfulness udelukkende kan forstås indefra og som sådan er oplevelsesorienteret.

 

Mindfulness har oprindelig rod i buddistisk filosofi og betyder i sin grundlæggende oprindelse vågenhed. I dag indgår elementer som vågenhed, medfølelse og visdom som en del af det grundlæggende livssyn i Jon Kabat-Zinns mindfulnessbegreb.  Målet har været at få udbredt kendskabet til mindfulness, og få tankegangen i mindfulness integreret som en naturlig del af samfundet og et bidrag til sundhed også i den medicinske verden. I dag fremstår hans arbejde som en række konkrete og brugbare meditationsteknikker uden religion og andet hokus pokus.

“At være mindful er at være fuldt opmærksom og tilstede i øjeblikket, bevidst – uden at dømme.”

Jon Kabat-Zinn

Teknik til at håndtere stress, angst, smerter og sygdom

Kabat-Zinn underviser i mindfulness som en teknik til at hjælpe mennesker med at håndtere stress, angst, smerter og sygdom. Forskning har samtidig vist, at raske mennesker også kan få gavn af mindfulness ved at skabe en større glæde og indre ro, som kan give et mere tilfredsstillende liv.

Jon Kabat-Zinn holder foredrag og arrangerer mindfulness-baserede stressreduktions-seminarer for sundhedspersonale over hele verden.

Han er forfatter og medforfatter til en lang række artikler og bøger om mindfulness bl.a. Full Catastrophe Living: Using the Wisdom of Your Body and Mind to Face Stress, Pain, and Illness, og Wherever You Go, There You Are: Mindfulness Meditation in Everyday Life. På dansk ”Lev med livets katastrofer” og Lige meget hvor du går hen, er du der – at leve med fuld opmærksomhed”.

 

“Mindfulness practice means that we commit fully in each moment to be present; inviting ourselves to interface with this moment in full awareness, with the intention to embody as best we can an orientation of calmness, mindfulness, and equanimity right here and right now.”

Jon Kabat-Zinn

“Intimacy with Self” med Jon Kabat-Zinn

Gratis mindfulness e-bog

Lær om de 7 grundholdninger i mindfulness i vores e-bog "Mindfulness - Dit fundament". Grundholdningerne er fundamentet, når du skal have opbygget en god meditationsvane i din hverdag. De handler om dit syn på dig selv og din omverden. Begynd at lægge mærke til, hvordan de syv grundholdninger er i spil i din hverdag, måske blot en ad gangen.