Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut

– Gode kunderelationer og intern videndeling

Vi har hos Sally Kommunikation mødt professionalisme og en høj faglighed”. Annette Holm Nielsen Funktionsleder HR.

Fokus på læring efter kurset

Da Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (DBI) påbegyndte en omfattende strategiproces, blev Sally Kommunikation hyret til at stå for den del af kursusaktiviteterne, der har til formål at skabe en mere kundeorienteret kultur blandt organisationens 135 medarbejdere.

Kursusaktiviteterne bestod i, at hver medarbejder deltog i en workshop i intern videndeling, og det at skabe gode relationer samt et 2-dags kursus i kommunikation. Formålet har været, at medarbejderne bl.a. skulle lære hinanden bedre at kende på tværs af organisationen og dermed etablere relationer for i sidste ende bedre at kunne servicere og krydssælge til kunderne.

For at sikre at læringen fra kurserne omsættes til resultater i en travl hverdag har hver medarbejder fået en sparringspartner i organisationen, ligesom alle har lavet individuelle handlingsplaner. Både handlingsplanen og sparringspartneren skal hjælpe den enkelte til at nå nogle fastsatte mål, og holde fokus på læringen.

Vi har løst konsulentopgaver, lavet virksomhedsinterne kurser eller holdt foredrag for flere spændende virksomheder. Du kan læse nogle af vores kundehistorier her.

“Mange har fået en aha oplevelse i mødet med kollegaerne, ”jeg kan bruge faktisk bruge det, du sidder med, i mit arbejde” – det har skabt grobund for gode kollegiale relationer. Det er positivt både for DBI og den enkelte.”

Helle Lindholm Mikkelsen, Direktør – Center for viden

“Vi kan se, at efter kurserne har medarbejderne fået øjnene op for, at det er legalt at bruge tid på at lære kollegaer at kende og at være nysgerrige på hinandens arbejdsområder. Medarbejderne er blevet bedre til at søge hjælp hos hinanden, og til at bruge sparringspartnerne. I kantinen kan vi fx se, at nogle sparringspartnere nu er begyndt at spise frokost med hinanden.”

Annette Holm Nielsen, Funktionsleder HR