Deloitte

– Videndeling gennem netværk

Gennem uddannelse af små interne tværgående netværksenheder, bliver videndeling sat i system som en uformel organismeagtig vej i hverdagens arbejde.

Mange virksomheder oplever et stigende behov for udvikling af netværkskompetencer for at sikre videndeling og salg, internt såvel som eksternt. I Sally Kommunikation har vi taget handsken op.

I efteråret 2007 startede vi hos Deloitte uddannelsesforløbet ”Strategisk networking” et to-dages kursusforløb udbudt til medarbejdere i hele organisationen.

Forskellighed som ressource

Deloitte er en virksomhed med flere mere eller mindre adskilte forretningsområder og noget af det vi gerne ville opnå med forløbet var dels at deltagerne skulle lære personer fra andre forretningsområder at kende. Medarbejderne skulle vide hvad hinanden lavede med henblik på at kunne servicere kunderne bedre gennem viden om hvad Deloitte også kan tilbyde af forretningsområder. Et andet mål var at folk lærte hinanden at kende for at kunne trække på viden inden for samme område. Måske sidder der en ekspert inden for mit felt i den modsatte ende af landet.

Kursusforløbet “Strategisk Networking”

Kurserne er små med max 12 deltagere, hvilket betyder at man på to dage får en god kontakt og et rimeligt vidensniveau om alle de andre deltagere som man siden vil kunne trække på.

Nogle af de elementer vi har valgt at uddanne folk i er:

• Netværksformer, netværk som social kapital og opbygning af netværk

• Mekanismerne i netværk og udvikling og pleje af netværk.

• Ekstern relationsopbygning, kommunikation, grænser og etik

• Kortlægning af egne netværk – struktur og mål

• Relationsopbyggende træning – networking er kommunikation!

• Videndeling i Deloitte – konkret networking – hvad kan vi bruge hinanden til?

Kurserne er fortsat frem til udgangen af 2010. Vi har spurgt en af kursusdeltagerne fra det første hold, hvad hans udbytte har været:

Vi har løst konsulentopgaver, lavet virksomhedsinterne kurser eller holdt foredrag for flere spændende virksomheder. Du kan læse nogle af vores kundehistorier her.

“Jeg deltog i kurset i oktober og videndeler løbende med nogle af de kontakter jeg fik på kurset. Jeg sparrer med dem omkring hvordan vi ved at kombinere vores kompetencer, kan tilbyde mere værdi til kunderne. Kurset har, udover kontakterne, og de praktiske redskaber til at komme i dialog med folk, betydet at jeg er blevet endnu mere opmærksom på vigtigheden af networking og mulighederne med dette.”Strategisk Networking” var et rigtigt godt sammensat forløb i forhold til teori og “praktisk” netværk. De teoretiske elementer gav mig et godt indblik i hvad det er for nogle temaer der er i spil når man netværker og jeg fik nogle gode værktøjer med hjem til hvordan man på en enkelt måde kan “bryde isen” med mennesker man ikke kender til sociale sammenkomster, seminarer, messer og lignende. Derudover var det en fornøjelse at møde nogle engagerede og motiverede “Deloittere” fra andre forretningsområder og lære af deres viden. Der blev knyttet nye relationer internt i Deloitte og der var mange som fik en øjenåbner i forhold til hvilke ydelser og kompetencer der findes i organisationen. Jeg mener, at der er store muligheder for Deloitte og for vores kunder i at vi internt bliver bedre til at netværke og derved dele vores viden.”

Tommy B. Søndergaard, Senior Konsulent, Deloitte IT Solutions