Naturbaseret coaching og naturterapi kursus

Naturbaseret coaching og naturterapi

Naturbaseret coaching og naturterapi er et nyt felt for mig. Jeg tilbyder igen coaching/terapi sessioner, men denne gang som afgrænsede vandreture, hvor naturen inddrages, der hvor det giver mening. Jeg har gode erfaringer med at arbejde personligt, hvor kroppen er med og naturen er assistent.
Vi starter på gården med at indkredse det tema, arbejdspunkt, den udfordring som du har lyst til at arbejde med og så begiver vi os ud på en vandring i naturen.

Undervejs bruger vi landskabet og naturens symboler i arbejdet med din proces. Vi har flere længere stop undervejs, hvor vi har konkrete øvelser med naturen som assistent alt efter hvad der giver mening i forhold til lige netop din proces og vi har stunder i stilhed – både i vandringer og i områder, hvor naturen inviterer til stilhed.

Arbejdet i naturen giver en meget dybere forankring og integration af det personlige arbejde, fordi vi i højere grad oplever og erfarer med krop og sanser – ordene bliver sekundære.

“Mindful vandring og naturterapi” kan være et godt sted at starte, hvis du ønsker at prøve af, hvad det er naturen kan.

Hvad betyder naturbaseret?

Når vi arbejder naturbaseret betyder det at vi er i naturen hele tiden og bruger dens symboler, vejr og vind i det personlige arbejde. Naturens symbolik taler til vores underbevidst på en særlig måde og bliver derfor en fantastisk assistent at have med i arbejdet. Vi både sidder og vandrer. Vi er i dialog og vi er stille. Ofte starter og slutter vi med at sidde sammen og afklare og forventningsafstemme sessionen, ligesom vi samler op efter sessionen.

Teoretisk ramme for coaching/terapi:

 • Eksistentiel psykoterapi
 • Naturterapi
 • Mindfulness
 • Systemisk coaching
 • Narrativ vandring – elementer fra narrativ terapi
 • Gestalt terapi
 • Symboldrama
Deltagere
Naturbaseret coaching eller naturterapi er for dig:
 • er ramt af stress
 • står med en konkret udfordring i dit liv som selvstændig
 • har svært ved at se meningen med det hele
 • står over for et karriereskift
 • er på vej på pension
 • står over for et svært valg i livet
 • eller er ramt af livet på anden vis.


Varighed
Både coaching og naturterapi sessioner er af mindst 2 timers varighed.
Ofte er 3 timer et godt udgangspunkt for en session første gang.
En session kan også være en hel dag.

Priser

3 timers session 1.600,-
2 timers session 1.200,-

Ring til Birgitte Sally på 26142029 eller send en mail på birgitte@sallykommunikation.dk

Virksomheder tillægges moms