Bekæmp stress – Stresskursus

– Fra ord til handling for HR-medarbejdere

Kender I det? Trods vedtagelsen af en stresspolitik er der stadig stress i virksomheden? Hver dag er 35.000 danskere sygemeldt med stress. Omkostningerne for den enkelte, for virksomheden og for samfundet er store, og der er ingen vej uden om – vi er nødt til at blive bedre til at håndtere denne tendens, og lige nu er der ikke meget, der tyder på, at vi har vendt udviklingen.

Indhold i stresskurset

Stress handler kun sjældent om personlige egenskaber, men om langvarig belastning. Stress handler ofte om arbejdsrelaterede forhold og bliver dermed et fælles problem. Det handler ikke blot om at støtte den enkelte der er belastet af stress, men om at hjælpe virksomheden til at forebygge at medarbejdere havner i stressen.
Når hovedfokus er på den enkelte betyder det ofte, at den stressramte medarbejder efter sin sygemelding, risikerer at komme tilbage til den samme arbejdssituation, som udløste sygemeldingen – og så er vejen banet for en ny omgang stress.

  • Hvad er stress? Få viden, der afliver myterne
  • Hvad er stressfaktorerne?
  • At have fokus på lederne, så de lærer at spotte signalerne i tide
  • At have fokus på den enkelte – der er brug for håndfast handling
  • Hvad skal en stresspolitik indeholde og hvordan udmøntes den i praksis?

Hent kursusbeskrivelse af
Bekæmp stress som PDF »

Udbytte

  • Du får viden og inspiration til at tage fat, og du får metoder til at arbejde proaktivt med stress på arbejdspladsen som en integreret del af arbejde med det psykiske arbejdsmiljø
  • Du får lagt en langsigtet plan for en succesfuld indsats mod stress der fører til mindre syge fravær og større arbejdsglæde

Deltagere
Kurset henvender sig til HR-medarbejdere, som ønsker viden og redskaber til at arbejde med stress i egen organisation.

Praktisk information
Kurset varer en dag fra kl. 9-16 og kan med fordel suppleres med træning og coaching af HR-funktion, ledere m.fl.

Ring til Birgitte Sally på 26 14 20 29 og hør hvordan vi kan skræddersy kurset til jeres konkrete behov.