På forkant med hverdagens forandringer

– personlig udvikling der skaber handlemuligheder

I vores moderne arbejdsliv er forandringer kommet for at blive og de kan være turbulente, krævende, uvelkomne, udfordrende, livgivende og udviklende. Hvordan vi end oplever forandringerne er der behov for at vi forholder os til dem. Flyt fokus og få øje på dine handlemuligheder i en turbulent hverdag.

De har deltaget i forløbet

Indhold i kurset

 • Syn på forandringer – arbejdspladsen og individet – historisk rids
 • Reaktioner på forandringer – psykologiske processer i forandringssituationer
 • Hvem har flyttet min ost? – en fabel om forandring
 • Din forandringsstil – hvad gør du?
 • Personlige ressourcer og muligheder – find ind til din handlekraft!
 • Interessesfære vs. indflydelsessfære – hvad er vilkår og hvad kan du påvirke?
 • Individuel handlingsplan

På kurset får du mulighed for at arbejde med dine konkrete forandringserfaringer, og hvordan du personligt kan blive bedre til at håndtere forandringer i hverdagen.Kurset veksler mellem teorioplæg, workshops, strukturerede øvelser og individuelt arbejde og kræver aktiv deltagelse.

Udbytte

 • Du får viden om forandringsprocesser, og almindelig personlige reaktioner i en forandringsproces.
 • Du får forståelse for dine valgmuligheder og større mod til at træffe de valg, der giver energi og overskud i hverdagen
 • Du får indblik i nogle af dine uudnyttede ressourcer
 • Du får konkrete redskaber til at håndtere forandringer på en konstruktiv og balanceret måde
 • Du laver en handlingsplan for dit liv med forandringer

Deltagere
Kurset henvender sig til alle, som oplever og påvirkes af forandringer på arbejdspladsen, og som ønsker redskaber til personligt at blive bedre til at håndtere forandringerne

Varighed
1-2 kursusdage kl. 9-16

Ring til Birgitte Sally på 26 14 20 29 og hør hvordan vi kan skræddersy kurset til jeres konkrete behov.