Forskningen har talt – mindfulness meditation ændrer hjernen

Af Birgitte Sally

Mindfulness meditation er et hit og folk der har mediteret længe har som ofte en glimrende fornemmelse af den effekt meditation har. Men nu bliver det igen og igen bekræftet gemme hjernescanninger på forskellig vis. Der er mange forskellige effekter – fra ændringer i volumen af hjernens substans til en reduktion i de områder af hjernen der har med ”selvorientering” at gøre, ligesom der generelt er en øget eller styrket forbindelse mellem hjernens dele.

I de senere år har der været utrolig meget forskning i hvordan meditation og hjernen hænger sammen. Der er næsten nye forskningsresultater hver eneste uge. Alice G. Walton, Forbes har samlet op på nogle af de seneste resultater og jeg har plukket lidt i dem.

Herunder er fremhævet nogle af de målbare resultater der er på området, med link til de originale forskningsresultater. Meditation letter angst og depression, øger opmærksomhed og koncentration og den enkeltes generelle velbefindende.

Meditation reducerer vores selvoptagethed

En af de mest interessante opdagelser er lavet på Yale University og handler om hvordan meditation reducerer aktiviteten i det område der omhandler vores tankemylder og selvreferende tanker, hvor vi bliver meget optaget af os selv. Det man på engelsk kalder vores ”monkey mind”. Det er den del af hjernen der blot kører af med os, uden at vi tænker på noget bestemt. Tankemylder er ofte forbundet med følelsen af mistrivsel og fornemmelsen af at have det godt. Det er der hvor vi bekymrer os om fortid og fremtid og hvad andre tænker om os. Flere studier viser at meditation gennem sin beroligende effekt faktisk skruer ned for tankemylderet – og når sindet vandrer, er man som mediterende generelt bedre til at forlade tankerne igen.

Meditation og anti-depressiver har lige god effekt på depression og angst

En undersøgelse på Johns Hopkins har set på sammenhængen mellem mindfulness meditation og dets evne til at reducere symptomer på depression, angst og smerter og sammenlignet med anti-depressivers effekt på samme symptomer. Begge ligger på omkring 0,3, hvilket ikke er nogen stor effekt, men dog den samme. Meditation er aktiv mental træning der øger opmærksomheden. Det er ikke nogen magisk medicin som anti-depressiver heller ikke er, men det er et blandt flere redskaber.

MBSR Mindfulness kursus

Mindfulness meditation kan give øget substans i nøgleområder af hjernen

MBSR mindfulness 8 ugers forløb kan ændre hjernens struktur. I forskningen fandt man øget kortikal tykkelse i hippocampus som har med læring og hukommelse at gøre, og også i dele af hjernen som har betydning for følelsesregulering og selvreferende processer var der en øget tykkelse. Der var også en formindsket del af volumen i hjerneceller i amygdala, som har med frygt, angst og stress at gøre. Resultaterne matchede deltagernes egne selvrapporterede observationer. Det er altså ikke blot fysisk at man kan se forandringerne. Deltagerne oplever også forandringer i deres opfattelse og følelsesregulering. Der er altså en klar sammenhæng mellem scanninger af hjernen og egen oplevelse af meditationen.

Blot få dages meditationstræning øger koncentration og opmærksomhed

Problemer med at koncentrere sig er der mange der kender til, både børn, voksne med eller uden ADHD diagnoser. Meditation øger evnen til koncentration og opmærksomhed. Et studie viser at blot et par ugers meditation hjælper folk til at fokusere og huske bedre. Det betyder at meditation også er med til at øge folks kognitive evner på arbejde.

Mindfulness meditation reducerer angst og social angst

Mange mennesker starter med at meditere fordi de er stressede og ønsker ro og det giver god mening, for det hjælper. Men Mindfulness Based Stress Reduction MBSR med Jon Kabat-Zin som foregangsmand, kan også noget mere. Programmets mål er at reducere folks stressniveau fysisk og psykisk og det gør det. Studier viser at selv flere år efter det 8 ugers forløb er mindfulness meditation med til at reducere stress, hvilket i hjernen især giver sig udtryk i de områder der har med selvrefererende tanker at gøre.

Meditation beskytter hjernen mod aldring

Et studie fra UCLA viser at mediterende der har mediteret i mere end 20 år har hjerner der er bedre bevaret end ikke-mediterende. De mediterende har mere grå substans i hele hjernen, selvom de stadig har mindre end helt unge mediterende, men slet ikke i samme grad som ikke mediterende. Læs mere her

Der er mange flere forskningsresultater og vil du får alvor dykke ned i forskningen, kan du gå ind på hjemmesiden AMRA American Mindfulness Research Association.

Jeg synes det er imponerende at så enkle redskaber kan være hjælpsomme for mennesker i ufattelig mange situationer og glæder mig meget over at jeg som mindfulnessinstruktør på MBSR forløb er med til at sætte det i værk.

Sid godt derude på puden eller stolen!

Birgitte Sally

Kom til gratis mindfulness infodag i Odsherred d. 27. september

Den 27. september fortæller Birgitte Sally om forløbet og du får smagsprøver på den form for meditation vi bruger i forløbet.Torsdag den 27. september kl. 18.00 – 19.30 på Kirsebærgården, Nakke, Odsherred

På infomødet bliver vores8 ugers forskningsbaserede mindfulness forløb introduceret, lige som du får bud på, hvordan vi kan skabe mere og ro og nærvær i hverdagen for os selv og vores kollegaer på arbejdspladsen.

Arrangementet er gratis.

Tilmeld infomødet