Om Sally Kommunikation

Sally Kommunikation er etableret af Birgitte Sally i 2004 og er udsprunget af et ønske om at skabe mere nærværende og engagerende undervisning, der sætter læreprocesser i gang. En tro på at mennesker gør det, der er meningsfuldt for dem, uanset hvad de gør, og et ønske om at sætte fokus på den enkeltes ansvar for egen rolle, læring og kommunikation – et blidt rusk eller skub der udvikler…

Vi tror på, at når mennesker kommunikerer åbent og ærligt, tager ansvar for sig selv og hinanden i frugtbare samarbejder, siger til og fra i organisationen, så trives de, er kreative og glade. Mennesker, der er glade og motiverede, er et værdifuldt aktiv for virksomheden.

Hos Sally Kommunikation er vi specialister i at lave kurser, der udvikler din organisation ved at udvikle medarbejdernes kommunikative, sociale og personlige kompetencer. Vores undervisere er universitetsuddannede, erfarne og målorienterede.

Mennesker, der er glade og motiverede, er et værdifuldt aktiv for virksomheden.

Birgitte Sally