Undervisere

– Sammen kan vi noget helt særligt

Vi er et hold dygtige undervisere med en høj faglighed, et stort engagement og en bred erfaring. Sammen kan vi noget helt særligt, som kommer vores kunder til gode. Flere hoveder tænker bedre end et, og den kreativitet der sættes i gang, når vi alle spiller ind med vores kompetencer, er forudsætningen for at skabe kurser af høj kvalitet.

MØD VORES UNDERVISERE

Birgitte Sally

”Et godt kursus er, når du kan bruge læringen fra kurset direkte i dit arbejde”

Birgitte Sally er cand.mag. i kommunikation og teatervidenskab fra Københavns Universitet. Hun har suppleret med en uddannelse som psykoterapeut, systemisk proceskonsulent, mindfulnesstræner fra Jon Kabat-Zinns Center for Mindfulness i Massachussets, USA og senest som naturterapeut.

Birgitte er en del af Mindfulnessforeningens lærerstab.

Birgitte har mange års undervisningserfaring bag sig og en konsulentbaggrund fra konsulentvirksomheden Implement A/S. Birgitte er indehaver af Sally Kommunikation og forfatter til bøgerne “Smalltalk”, “Tag Kontakt”, “Personlig kommunikation, 6 trin til god dialog på arbejdspladsen”  og “Vælg fra – og bliv bedre til at vælge det rigtige til” alle udkommet på Gyldendal.

Birgittes hovedarbejdsfelt er konceptudvikling, kommunikationstræning, mindfulness og anden personlig udvikling i arbejdslivet, gerne i naturen.

Signe Bonnén

”Et godt kursus er, når deltagerne oplever, de bliver set og hørt, og at de hver især får ny brugbar viden”

Signe Bonnén er cand.comm. fra Roskilde Universitet, hun har suppleret sin kommunikationsuddannelse med en uddannelse i facilitering og projektledelse.

Signe har mange års erfaring som kommunikationsrådgiver og underviser både i mundtlig og skriftlig kommunikation. Signe har derudover erfaring som kommunikationsansvarlig, fx har hun været kommunikationschef i Økonomistyrelsen.

Signes hovedfelt er strategisk kommunikation. Kommunikation der understøtter forretningen og taler til brugerne og kunderne.

Agnete Munck

”Når du har fået nye ideer, mere gejst og præcis viden om, hvordan du når dit mål, så er det et godt kursus.”

Agnete Munck er cand.mag.fra Aarhus Universitet. Hun er eksamineret assertionstræner, certificeret i Organisations Psykologisk Uddannelse, OPU, coachuddannet og certificeret i Forandringens Fire Rum.

Agnete Munck har som erfaren underviser og træner løst opgaver for en lang række offentlige og private virksomheder og organisationer. Hun har erfaring som konsulent fra NIRAS og Amphion.

Agnete fokuserer på træning i personlig performance og på design og implementering af forandringsledelse for grupper og teams.

Bo Skjoldborg

”Det vigtigste er, at deltagerne skriver bedre, efter at vi har mødtes”

Bo Skjoldborg er cand.phil. fra Københavns Universitet med speciale i kommunikation og dansk sprog. Han har suppleret med kurser og supervision i coaching, skrivekurser og kurser i PR og branding.

Bo har mere end 6000 undervisningstimer bag sig og en baggrund som tekstforfatter for en række større danske virksomheder. Han har været fast freelancer på Politiken.

Bo er forfatter til bøgerne: ’Skriv så de reagerer – på jobbet og i det hele taget’ og ’Flowskrivning – vejen til flydende skriveprocesser’, Dansk Psykologisk Forlag.

Bos hovedarbejdsfelt er effektive tekster og glædesfyldte skriveprocesser, webtekster og salgs- og formidlingstekster.

Hanne Schmidt Pedersen

”Et godt kursus skal inspirere folk til at forbedre deres kompetencer og deraf få større arbejdsglæde.”

Hanne Smith Pedersen er cand.mag. i retorik og musik fra Københavns Universitet. Hun har suppleret med adskillige kurser i stemmebrug samt en uddannelse i voksenpædagogik.

Hanne har mange års undervisningserfaring bag sig bl.a. som ekstern lektor på Købehavns Universitet, og som underviser på professionshøjskolerne.

Med udgangspunkt i retorikfaget har Hanne specialiseret sig i at rådgive og undervise i mundtlig formidling og stemmetræning.

Vil du høre mere om vores arbejde, så kontakt Birgitte Sally på telefonnummer: 26 14 20 29 eller via mail på birgitte@sallykommunikation.dk