Spørgsmål 1

Du er til reception, og en, du ikke kender, kommer hen og hilser på dig. Hvad gør du?

Du ser muligheden for at lære et nyt menneske at kende og stiller en masse spørgsmål

Du skynder dig at fortælle om dig selv, inden han begynder

Du lader ham kort fortælle, hvad han laver, og tager afsæt i det for at fortælle, hvad du laver

Du hilser pænt på ham og svarer efterfølgende meget kortfattet - det er ikke nemt for dig

Du hilser tilbage og lytter nøje til, hvad personen fortæller, så du efterfølgende kan komme med løsningsforslag på et givent problem

Det er sjældent, nogen når at henvende sig til dig, for du er opsøgende af natur og elsker at berette om dit liv

Du hilser tilbage og afbryder derefter personen, fordi du ved allerede, hvad vedkommende vil sige, og så taler han i øvrigt alt for langsomt

Inden personen når at afslutte sin hilsen til dig, kommer du til at sætte ham på plads ved at fortælle ham, hvordan tingene hænger sammen


Spring testen over og se alle typerne